Fysikprogrammets innehåll & breddningskurser

Hur uppkom vårt universum? Vilka är dess minsta beståndsdelar? Hur påverkar de varandra? Varför ser regnbågen ut som den gör? Vad är magnetism egentligen? Varför är himlen blå, och varför skär en vass kniv bättre än en trubbig?

 Att arbeta med de här frågorna är att arbeta med fysik. Och ett mer spännande ämne är svårt att tänka sig.

Goda kunskaper i fysik ger dig flera möjligheter, både om du vill studera vidare eller kvalificera dig för ett spännande jobb. Breda och djupa fysikkunskaper är en mycket bra bas för att läsa vidare inom andra naturvetenskapliga ämnen som kemi och biologi - men gör dig också intressant på arbetsmarknaden.