Ekonomi

På Ekonomiinriktningen får du kunskaper inom företagsekonomins olika kunskapsområden, exempelvis hur ett företag sköter sina pengar, personal och andra resurser, men också hur de sätter priser och marknadsför sina produkter.

Du får också lära dig hur det går till att starta och driva företag, både i teori och praktik, då du på en kurs får möjlighet att just driva eget företag inom ramen för Ung Företagsamhet (UF). Polhemskolan har ett etablerat samarbete med näringsliv och universitet som berikar dina studier genom gästföreläsare och studiebesök.

På denna inriktning finns också möjlighet att läsa utomlands på våren i årskurs 2. Läs mer om Europaprofilen via länken här nedanför.

Relaterad information