Studie- & yrkesvägledare

På Polhemskolan finns sex studie- och yrkesvägledare (SYV). Har du en kortare fråga av allmän karaktär kan du vända dig till vem du vill av oss. Kontakta annars SYV som arbetar mot just ditt program, se nedan.

Ekonomiprogrammet och SA 18D, E, G och H
Kristina Wallentin
Telefon: 046-359 73 57
E-post: kristina.wallentin@lund.se

Samhällsvetenskapsprogrammet utom SA 18D, E, G och H
Anita Berggren
Byggnad 8, 8110
Telefon: 046-359 73 19
E-post:anita.berggren@lund.se 

Naturvetenskapsprogrammet samt Hippologigymnasiet
Connie Carlson
Byggnad 8, rum 8111
Telefon: 046-359 73 48
E-post: connie.carlson@lund.se
Alla årskurser NA-A, B, C, D, E, ID, IH, HN

och

Lars Johansson
Byggnad 3, rum 3005
Telefon: 046-359 78 77/0729-87 82 25
E-post:lars.johansson3@lund.se
Alla årskurser NA-MA/FY (spetsutbildningarna i fysik och matematik)

Teknikprogrammet och Hantverksprogrammet (frisör)
Tanja Olsson
Byggnad 2
Telefon: 046-359 73 52
E-post:tanja.olsson@lund.se

SPRI
Victor Holmgren - tjänstledig
Johanna Wennberg Suarez
Byggnad 7, rum 8239
Telefon:046-3596123/0734-485355
E-post: johanna.wennbergsuarez@lund.se

4-årigt Samhällsvetenskapsprogram
Lars Johansson
Byggnad 3, rum 3005
Telefon: 046-359 78 77/0729-87 82 25
E-post:lars.johansson3@lund.se