Skolledning

Polhemskolans ledningsorganisation består av rektor, biträdande rektorer och en administrativ chef.

Rektor

Torbjörn Hanö
E-post: torbjorn.hano@lund.se
Telefon: 046-359 73 11
Övergripande ansvar för skolans verksamhet och arbetsmiljö.

Biträdande rektorer

Jessika Franzén
E-post: jessika.franzen@lund.se
Telefon: 046-359 35 97
NA
- Naturvetenskapsprogrammet; NA-A, B, D, ID, IH
HG - Hippologigymnasiet; HN

Nitsa Kiriakidou Kazemifar
E-post: nitsa.kiriakidou@lund.se
Telefon: 072 - 981 63 94
NA- Naturvetenskapsprogrammet; NA-C, E
FY- Fysikprogrammet
MA- Matematikprogrammet

Linus Persson
E-post: linus.persson@lund.se
Telefon: 046-359 43 82
SA
-Samhällsvetenskapsprogrammet
Idrottsgymnasiet på alla program

Mats Månsson
E-post: mats.mansson@lund.se
Telefon: 046-359 35 81
SA -Samhällsvetenskapsprogrammet

Elisabeth Thörnqvist
E-post: elisabeth.thornqvist@lund.se
Telefon:046-359 42 75
EK- Ekonomiprogrammet

Åsa Narin
E-post: asa.narin@lund.se
Telefon 046-359 44 81
SA4- 4-åriga Samhällsvetenskapsprogrammet

Gunilla Linton
E-post: gunilla.linton@lund.se
Telefon: 046-359 42 74
TE- Teknikprogrammet

Jan-Åke Johansson
E-post: janake.johansson@lund.se
Telefon 046-359 68 59
SPRI- Språkintroduktion
HV- Hantverksprogrammet

Administrativ chef

Emma Hultman
E-post: emma.hultman@lund.se
Telefon: 046-359 74 83
Administration, ekonomi, lokaler, personal, miljöledning och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Relaterad information