Elevhälsans medicinska insats/skolhälsovård

Skolhälsovården finns i byggnad 7.

Skolläkare (Tid beställs genom skolsköterskorna)
Louise Kindgren
Maria Gripemark
Ingrid Plantin
Magdalena Vesterberg

Skolsköterska för EK 
Pia Tallving
Telefon: 046-359 73 20
E-post: pia.tallving@lund.se

Skolsköterska för NA, NA Hippologi samt FY/MA-spets 
Marie Wilson
Telefon: 046-359 73 28, 073-707 35 89
Epost: marie.wilson@lund.se

Skolsköterska för TE, HV
Birgitta Langås
Telefon: 046-359 73 35
Epost: birgitta.langas@lund.se

Skolsköterska för SPRI och SA4
Ingrid Månsson Sandborgh
Telefon: 046-359 45 99
Epost: ingrid.sandborgh@lund.se

Skolsköterska för SA
Cecilia Ljung
Telefon: 046-359 45 97
E-post: cecilia.ljung@lund.se

Relaterad information