Lärare T - Ö

.

Tedgård, Joel
Signatur: TDJ
Telefon: 046-359 73 65
E-post:joel.tedgard@lund.se
Lärare i samhällskunskap och internationella relationer

Tejler, Annika
Signatur: TA
Telefon: 046-359 67 98
E-post:annika.tejler@lund.se
Lärare i kemi och biologi

Thomasson, Hanna
Signatur: TNH
Telefon: 046-359 73 75
E-post: hanna.thomasson@lund.se
Lärare i matematik

Thorén, Lars
Signatur: TNL
E-post: lars.thoren@lund.se
Lärare i matematik och fysik

Thörnqvist, Petter
Signatur: TTP
E-post: petterdaniel.thornqvist@lund.se
Lärare i svenska och historia (SPRI)

Tomasson, Malin
Signatur: TNM
Telefon: 046-359 73 91
E-post:malin.tomasson@lund.se
Lärare i frisörämnen

Toth, Joanna
Signatur: THJ
Telefon: 046-359 73 38
E-post:joanna.toth@lund.se
Lärare i svenska, svenska som andraspråk och filosofi

Thölix, Therese 
Signatur: TXT
E-post: therese.tholix@flyinge.se
Lärare i hippologi

Uhlin, Sofie
Signatur: UNS
Telefon: 046-359 73 41
E-post:sofie.uhlin@lund.se
Lärare i samhällskunskap, hållbart samhälle och entreprenörskap

Vestin, Anette
Signatur: VNA
Telefon: 046-359 73 69
E-post: anette.vestin@lund.se
Lärare i matematik och kemi

Viking, Sofia
Signatur: VGS
E-post: sofia.viking@lund.se
Lärare i svenska

Wallberg, Olof
Signatur: WGO
Telefon: 046-35 73 62
E-post:olofandreas.wallberg@lund.se
Lärare i historia, samhällskunskap och kommunikation

Walldén, Jan-Erik
Signatur: WJE
Telefon: 046-359 73 29
E-post:janerik.wallden@lund.se
Lärare i biologi

Welin-Ivarsson, Monica
Signatur: WM
Telefon: 046-359 73 29
E-post: monica.welin-ivarsson@lund.se
Lärare i matematik och samhällskunskap

Wennberg, Charlotte
Signatur: WNC
Telefon: 046-359 73 53
E-post: charlotte.wennberg@lund.se
Lärare i idrott & hälsa, pedagogik och psykologi

Westholm, Eva
Signatur: WME
Telefon: 046-359 73 49
E-post:eva.westholm@lund.se
Lärare i svenska och engelska

Wettermark, Karl-Johan
Signatur: WKJ
Telefon: 046-359 73 31
E-post: karl-johan.wettermark@lund.se
Lärare i biologi och naturkunskap

Wiberg, Johanna
Signatur: WGJ
E-post: johanna.wiberg@lund.se
Lärare iIdrott & Hälsa,Psykologi

Wikborg, Åsa
Signatur: WGÅ
Telefon: 046-35973 63
E-post: asa.wikborg@lund.se
Lärare i fysik och matematik

Wilson, Maria
Signatur:
Telefon: 046 - 359 73 43
E-post: maria.wilson@lund.se
Lärare i tyska och engelska

Wångmar, Anette
Signatur: WA
Telefon: 046-359 73 47
E-post:anette.wangmar@lund.se
Lärare i svenska och engelska

Yng, Annethe
Signatur: YGA
Epost: annethe.yng@flyinge.se
Lärare i Hippologi

Zippert, Malin
Signatur: ZTM
Telefon: 046-359 45 60
E-post: malin.zippert@lund.se
Lärare i fysik och matematik

Åsbergh, Christian
Signatur: ÅGC
Telefon: 046-359 73 71
E-post:christian.asberg@lund.se
Lärare i juridik och ekonomiämnen

Öreberg, Martin
Signatur: GM
Telefon: 046-359 73 47
E-post:martin.oreberg@lund.se
Lärare i filosofi och svenska

Östrin Åsa
Signatur: ÖNÅ
Telefon: 046-359 73 47
E-post: asa.ostrin@lund.se
Lärare i svenska och engelska