Lärare N - Q

.

Nilsson, Elisabet
Signatur: NIE
Telefon: 046-359 73 43
E-post: elisabet.nilsson@lund.se
Lärare i historia, franskaoch spanska

Nilsson, Per-Olof
Signatur: NPO
Telefon: 046-359 73 78
E-post: per-olof.nilsson@lund.se
Lärare i fysik och matematik

Nilsson, Ulrik
Signatur: NU
Telefon: 046-359 73 78
E-post: ulrik.nilsson@lund.se
Lärare i matematik och teknikämnen

Nordh, Lars
Signatur: NHL
E-post: lars.nordh@lund.se
Lärare i ekonomiämnen

Nyberg Backemyr, Annika
Signatur: NYA
Telefon: 046-359 73 49
E-post: annika.nyberg@lund.se
Lärare i engelska och franska

Nyström, Per
Signatur: NMP
E-post: per.nystrom@lund.se
Lärare i matematik och engelska

Ohlander Cohen, Jessica
Signatur: OJ
Telefon: 046-359 73 47
E-post: jessica.ohlandercohen@lund.se
Lärare i engelska och svenska

Olsson, Anders
Signatur: OA
Telefon: 046-359 73 62
E-post:anders.olsson2@lund.se
Lektor i geografi och historia

Olsson, Ida
Signatur: ONI
Telefon: 046-359 73 65
E-post:ida.olsson2@lund.se
Lärare i samhällskunskap, kommunikation och pedagogiskt ledarskap

Ottesen, Sofia
Signatur: ONS
Telefon: 046-359 73 49
E-post:sofia.ottesen@lund.se
Lärare spanska och idrott & hälsa

Palm, Annika
Signatur: PA
Telefon: 046-359 73 51
E-post: annika.palm@lund.se
Lärare i matematik och specialundervisning

Palm, Jonas
Signatur: PMJ
Telefon: 046-359 73 69
E-post:jonas.palm@lund.se
Lärare i matematik och kemi

Palmenäs, Olof
Signatur: PSO
Telefon: 046-359 73 63
E-post:olof.palmenas@lund.se
Lärare i fysik och matematik

Persson, Mats
Signatur: PRM
Telefon: 046-359 73 63
E-post:mats.persson5@lund.se
Lärare i fysik och matematik

Petersson, Maria
Signatur: PTM
Telefon: 046-359 73 43
E-post:maria.petersson@lund.se
Lärare i engelska och tyska

Petrén, Petra
Signatur: PEP
E-post: petra.petren@lund.se
Lärare i matematik