Lärare D - G

.

Dahlqvist, Mia
Signatur: DTM
Telefon: 046-359 73 47
E-post: maria.dahlqvist@lund.se
Lärare i svenska, historia och religion

Dahlstrand, Marie
Signatur: DDM
Telefon: 046-359 73 71
E-post:marie.dahlstrand@lund.se
Lärare i ekonomiämnen och juridik

Davidsson, Pia
Signatur: DNP
Telefon: 046-359 73 02
E-post:pia.davidsson@lund.se
Lärare i engelska och svenska

Drapic, Haris
Signatur: DCH
telefon: 046-359 73 76
E-post:haris.drapic@lund.se
Lärare i teknikämnen

Ekenberg, Karolin
Signatur: EGK
Telefon: 046-359 37 82
E-post:karolin.ekenberg@lund.se
Lärare i svenska som andraspråk (SPRI)

Ekwall, Stina
Signatur: ELS
Telefon: 046-359 73 77
E-post: stina.ekwall@lund.se
Lärare i svenska och engelska

Eriksson,Helene
Signatur: ENH
Telefon: 046-359 73 38
E-post:helene.eriksson@lund.se
Lärare i svenska som andraspråk (SPRI)

Eriksson, Linda
Signatur: ENL
epost: linda.eriksson@flyinge.se
Lärare i Hippologi och Ridning och körning

Eriksson, Åsa
Signatur: ENÅ
Telefon: 
E-post: asa.eriksson@lund.se
Lärare i engelska och svenska

Erlandsson, Dace
Signatur: ERD
Telefon: 046-359 67 98
E-post: dace.erlandsson@lund.se
Lärare i kemi och NO (SPRI)

Fervenza, Annika
Signatur: FA
Telefon: 046-359 73 49
E-post: annika.fervenza@lund.se
Lärare i spanska, svenska och svenska som andraspråk (SPRI)

Fridqvist, Ann
Signatur: FTA
Telefon: 046-359 67 98
E-post:ann.fridqvist@lund.se
Lärare i naturkunskap och matematik

Friis, Mikael
Signatur: FM
Telefon: 046-359 73 62
E-post: mikael.friis@lund.se
Lärare i historia och samhällskunskap

Frostensson, Christina
Signatur: FC
Telefon: 046-359 73 71
E-post:christina.frostensson@lund.se
Lärare i ekonomiämnen och juridik

Funck, Helena
Signatur: FHK
Telefon: 046-359 73 41
E-post: helena.funck@lund.se
Lärare i psykologi och sociologi

Garcia, Susanne
Signatur: GAS
Telefon: 046-359 37 82
E-post:susanne.guerrerogarcia@lund.se
Lärare i svenska som andraspråk och religion (SPRI)

Ghalib Hashim, Elham
Signatur: GHE
Telefon: 046-359 73 63
E-post: elham.ghalibhashim@lund.se
Lärare i matematik och fysik

Gramstad, Robin
Signatur: GDR
Telefon: 
E-post: robin.gramstad@lund.se
Lärare i teknikämnen

Grumert, Per
Signatur: GTP
Telefon: 046-359 73 62
E-post:per.grumert@lund.se
Lärare i sociologi och etnicitet & kulturmöten

Gustafsson, Johan
Signatur:GNJ
Telefon: 046-359 73 02
E-post: johan.gustafsson2@lund.se
Lärare i engelska och italienska

Gustafsson, Pernilla
Signatur: GP
Telefon: 046-359 73 30
E-post: pernilla.gustafsson@lund.se
Lärare i historia, religion och etnicitet & kulturmöten