Lärare A - C

.

Abrahamsson, Anna
Signatur: ABA
E-post: anna.abrahamsson@lund.se
Lärare i svenska och engelska

Affleckt, Ann-Sofie
Signatur: ATA
E-post:ann-sofie.affleckt@lund.se
Lärare i svenska och engelska

Ahlse, Annette
Signatur: AEA
E-post:annette.ahlse@lund.se
Lärare i svenska, svenska som andraspråk och SO (SPRI)

Allard, Erik
Signatur: ADE
E-post:erik.allard@lund.se
Lärare i psykologi och idrott & hälsa

Almgren, Max
Signatur: ALM
E-post: max.almgren@lund.se
Lärare i matematik och naturkunskap

Andersson, Edit
Signatur: ANE
E-post: edit.andersson@lund.se
Lärare i matematik

Andersson, Kia
Signatur: AC
E-post:kia.andersson@lund.se
Lärare i engelska och religion

Andersson, Maria
Signatur: AM
E-post: maria.andersson8@lund.se
Lärare i ekonomiämnen

Andersson, Martin
Signatur: ANM
E-post: martin.andersson@lund.se
Lärare i matematik

Andersson, Nils
Signatur: ANN
E-post: nils.andersson@lund.se
Lärare i musik

Andersson, Vera
Signatur: ANV
E-post:vera.andersson@lund.se
Lärare i medieämnen

Arvidsson, Therese
Signatur: ANT
E-post: therese.arvidsson@lund.se
Lärare i svenska, engelska och filosofi

Bengtsson, Cecilia
Signatur:
E-post: cecilia.bengtsson4@lund.se
Lärare i svenska och engelska

Bengtsson, Mathilda
Signatur: BM
Telefon: 046 - 359 73 65
E-post: mathilda.bengtsson@lund.se
Lärare i svenska och samhällskunskap

Bengtsson, Matthias
Signatur: RHM
E-post: matthias.bengtsson@lund.se
Lärare i teckenspråk för hörande

Berg Lindh, Emma
Signatur: BLE
E-post: emma.berglindh@lund.se
Lärare i samhällskunskap och svenska

Berglund, Lena
Signatur: BL
Telefon: 046-359 73 38
E-post:lena.berglund@lund.se
Lärare i matematik och svenska som andraspråk (SPRI)

Berglund, Magnus
Signatur: BDM
Telefon: 
E-post:magnus.berglund@lund.se
Lärare i specialidrott

Berglund, Magnus
Signatur: BGM
Telefon:
E-post: magnus.berglund3@lund.se
Lärare i matematik och fysik

Bergström Liljegren, Catrina
Signatur: BLC
Telefon: 046-359 73 77
E-post: katrina.bergstromliljegren@lund.se
Lärare i bild och design

Berling, Dennis
Signatur: BGD
Telefon: 046-359 73 76
E-post:dennis.berling@lund.se
Lärare i teknikämnen och webbutveckling

Björkman, Wilhelm
Signatur: BW
Telefon: 046-359 73 77
E-post: wilhelm.bjorkman@lund.se
Lärare i engelska och filosofi

Blixt, Ylva
Signatur: BTY
Telefon: 046-359 73 69
E-post: ylva.blixt@lund.se
Lärare i kemi och naturkunskap

Blomqvist, Patrik
Signatur: BTP
Telefon: 046-359 73 63
E-post: patrik.blomqvist@lund.se
Lärare i matematik och fysik

Brandt, Åsa
Signatur: BTÅ
Telefon: 046-359 73 38
E-post: asa.brandt@lund.se
Lärare i svenska, svenska som andraspråk och NO (SPRI)

Brodén, Anne
Signatur: BNA
Telefon:
E-post: anne.broden@lund.se
Lärare i svenska

Bäckström, Helene
Signatur: BCH
Telefon: 046-359 73 49
E-post: helene.backstrom@lund.se
Lärare i franska och svenska

Callmer, Agnetha
Signatur: CA
Telefon: 046-359 73 91
E-post: agnetha.callmer@lund.se
Lärare i frisörkurser

Carlsson, Marie
Signatur: CNM
Telefon: 046-359 73 02
E-post: marie.carlsson2@lund.se
Lärare i matematik

Carlsson, Ulf
Signatur: CNU
Telefon: 046-359 73 49
E-post: ulfgoran.carlsson@lund.se
Lärare i svenska och engelska

Chang, Shu-fen
Signatur: CGS
Telefon: 046-359 73 49
E-post: shu-fen.chang@lund.se
Lärare i kinesiska

Christensen, Susanne
Signatur: CS
Telefon: 046-359 73 49
E-post: susanne.christensen@lund.se
Lärare i engelska och italienska

Clausson, Fredrik
Signatur: CLF
Telefon: 046-359 69 51
E-post: fredrik.clausson@lund.se
Lärare i engelska och historia

Cöster, Anna
Signatur: CRA
Telefon: 
E-post: anna.coster@lund.se
Lärare i svenska och sociologi