Krisgrupp - ICE

Här nedanför hittar du namn, befattning och telefonnummer till Polhemskolans krisgrupp.

ICE (In Case of Emergency)

Torbjörn Hanö - rektor 046-359 73 11, 0734-150514, 0704-209942  
Gunilla Linton - bitr. rektor 046-359 42 74, 0734-150921
Åsa Narin - bitr. rektor 0734-150997
Jan-Åke Johansson - bitr. rektor 046-359 68 59
Linus Persson - bitr. rektor 046-359 43 82
Mats Månsson - bitr.rektor 046-359 35 81
Elisabeth Thörnqvist - bitr. rektor 046-359 42 75
Jessika Franzén - bitr. rektor 046-359 35 97
Nitsa Kiriakidou Kazemifar – bitr. rektor 072 - 981 63 94
Ingrid Franz - administrativ chef 046-359 42 16