Adminstrativ personal

Administrativ personal hittar du i byggnaderna 1 och 8.

Elevadministration

Ansvarar för betygsutskrifter, rapportering till CSN och andra myndigheter samt elevregistrering.

Gymnasiesekreterare
Eva Svensson
046-359 73 26
eva.svensson@lund.se

Skoladministratör
Maria Thiers
046-359 73 33
maria.thiers@lund.se

Ekonomiadminstration

Skoladministratör
Maria Moberg
046-359 73 46
maria.moberg3@lund.se
Ansvarar för budget, inköp och inventerarier samt löpande ekonomi.

Reception

Skoladministratör
Christa Nilsson
046-359 73 10, 359 73 23
christa.nilsson@lund.se

Övrigt

Kommunikatör
Lizette Bagner
046- 359 73 16
lizette.bagner@lund.se
Ansvarar för Gymnasiemässa, Öppet Hus, kataloger och andra trycksaker samt information till hemsida, sociala media samt interna informationskanaler.

Skoladministratör
Fr. 1 aug
046-359 59 77
Personaladministration och vikarieanskaffning

Skoladministratör
Nicholas Slade
046-359 73 25
nicholas.slade@lund.se

Skoladministratör
Maria Lavman Vetö
046-359 41 24
maria.lavmanveto@lund.se
Läromedelssupport och Skola24

Schemaläggare
Erland Svensson
046-359 73 24
erland.svensson@lund.se

Kontakt

Polhemskolan

Besöksadress: Trollebergsvägen 41, Lund
Telefon reception: 046-359 73 10

Öppettider reception: vardagar 08–15

Polhemskolan

Adress
Trollebergsvägen 41
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 73 10
Öppen skoldagar 08.00-15.00

E-post
polhemskolan@lund.se

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider Medborgarcenter
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08–16
Avvikande öppettider