Adminstrativ personal

Administrativ personal hittar du i byggnaderna 1 och 8.

Elevadministration

Ansvarar för betygsutskrifter, rapportering till CSN och andra myndigheter samt elevregistrering.

Gymnasiesekreterare
Eva Svensson
046-359 73 26
eva.svensson@lund.se

Skoladministratör
Maria Thiers
046-359 73 33
maria.thiers@lund.se

Ekonomiadminstration

Skoladministratör
Maria Moberg
046-359 73 46
maria.moberg3@lund.se
Ansvarar för budget, inköp och inventerarier samt löpande ekonomi.

Reception

Skoladministratör
Christa Nilsson
046-359 73 10, 359 73 23
christa.nilsson@lund.se

Övrigt

Kommunikatör
Lizette Bagner
046- 359 73 16
lizette.bagner@lund.se
Ansvarar för Gymnasiemässa, Öppet Hus, kataloger och andra trycksaker samt information till hemsida, sociala media samt interna informationskanaler.

Skoladministratör
Pernilla Pieplow Flodberg
pernilla.pieplowflodberg@lund.se
046-359 59 77
Personaladministration och vikarieanskaffning

Skoladministratör
Nicholas Slade
046-359 73 25
nicholas.slade@lund.se

Skoladministratör
Maria Lavman Vetö
046-359 41 24
maria.lavmanveto@lund.se
Läromedelssupport och Skola24

Schemaläggare
Erland Svensson
046-359 73 24
erland.svensson@lund.se