Miljöledningssystem

Miljöutredning

Miljöutredningen syftar till att kartlägga Polhemskolans miljöpåverkan (identifiera miljöaspekterna) och nuvarande hantering av miljöfrågor i relation till gällande miljölagar och andra föreskrifter.

Miljöpolicy

Skolans avsikter med miljöarbete, t.ex. I utövandet av vår verksamhet ska vi arbeta för ett effektivt resursutnyttjande och förebyggande av föroreningar.

Övergripande miljömål

Vilka är skolans mest betydande miljöaspekter? Utifrån dessa skrivs övergripande och detaljerade mål.

Exempel:

  • Övergripande miljömål - minimera energiförbrukningen.
  • Detaljerat miljömål - vi ska minska elförbrukningen per kvm med 5% under ett år.

Miljöledningsprogram

I handlingsplanen anger man vem som är ansvarig och resursbehov.

Polhemskolans miljögrupp

Lena Berglund och Catrina Bergström-Liljegren.

Kontakt

Polhemskolan

Besöksadress: Trollebergsvägen 41, Lund
Telefon reception: 046-359 73 10

Öppettider reception: vardagar 08–15

Polhemskolan

Adress
Trollebergsvägen 41
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 73 10
Öppen skoldagar 08.00-15.00

E-post
polhemskolan@lund.se

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider