Förbud mot diskriminering & likabehandlingsplan

Polhemskolan tar avstånd från alla former av kränkningar i enlighet med Diskrimineringslagen SFS 2008:567 och Skollagen SFS 1985:1100 14 a kap. om kränkande behandling.

Skollagen och läroplanen säger att alla som arbetar i skolan ska:

  • Medverka till att utveckla elevens känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor även utanför den närmaste gruppen.
  • Verka i demokratiska arbetsformer där elever, personal och föräldrar har inflytande och är delaktiga.
  • Förankra de demokratiska värdena i syfte att utveckla demokratiska samhällsmedborgare.
  • Aktivt motverka alla former av trakasserier och annan kränkande behandling av individer eller grupper.
  • Visa respekt för den enskilda individen, och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.

Lagarna ställer också krav på att varje skola ska arbeta aktivt och målinriktat för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Kontakt

Polhemskolan

Besöksadress: Trollebergsvägen 41, Lund
Telefon reception: 046-359 73 10

Öppettider reception: vardagar 08–15

Polhemskolan

Adress
Trollebergsvägen 41
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 73 10
Öppen skoldagar 08.00-15.00

E-post
polhemskolan@lund.se

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider Medborgarcenter
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08–16
Avvikande öppettider