Kvalitetsredovisning

"Tillsammans arbetar vi för framgång i en föränderlig värld" lyder skolans vision.

Det innebär att vi ska stimulera elevernas nyfikenhet och lust att lära, få eleverna att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar och att ge eleverna en god omvärldsorientering och en realistisk världsbild.

Via länken här nedanför kan du läsa hela Polhemskolans kvalitetsredovisning för läsåret 2015-2016.

Relaterad information

Kontakt

Polhemskolan

Besöksadress: Trollebergsvägen 41, Lund
Telefon reception: 046-359 73 10

Öppettider reception: vardagar 08–15