Krisgrupp

Polhemskolan har en krisgrupp, som vid akut behov skall kunna samlas för att stötta och stödja i första hand elever och personal samt vid behov även föräldrar till de studerande.

Krisgruppen träffas minst 1 gång per termin, samt vid akut behov, för genomgång/ utvärdering av tillbud, aktuell litteratur m.m. Rektor är sammankallande och ansvarar för all information utåt vid en akutsituation. Vid rektors bortavaro träder den för skolan upprättade ansvarsordningen in.

Via länken här nedanför hittar du namn, befattning och telefonnummer till krisgruppen.

Relaterad information

Kontakt

Polhemskolan

Besöksadress: Trollebergsvägen 41, Lund
Telefon reception: 046-359 73 10

Öppettider reception: vardagar 08–15

Polhemskolan

Adress
Trollebergsvägen 41
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 73 10
Öppen skoldagar 08.00-15.00

E-post
polhemskolan@lund.se

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider Medborgarcenter
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08–16
Avvikande öppettider