Färdvägen, bidragsformen och giltighet

Huvudregeln ar att resebidraget utgår i form av ett busskort.

Busskort eller kontantbidrag

Kontantbidrag kan erhållas i stallet för busskort. Vid kontant ersättning erhålls kortets varde minus moms. Kontantbidrag fr.o.m vårterminen 2018 uppgår till:

  • Bas 1-2 zoner 1 910 kronor/termin
  • 3 zoner 2 972 kronor/termin
  • Fler än 3 zoner 3 736 kronor/termin

Tilläggsbidrag

Elev som har mer an 6 km enkel väg till närmsta hållplats är berättigad till ett tilläggsbidrag. Bidraget utbetalas med 4 månadsbelopp för höstterminen och 5 månadsbelopp för vårterminen.

Fr.o.m vårterminen 2108 uppgår tilläggsbidraget till 326 kronor/månad (ht = 4 månader och vt = 5 månader).

Giltighet

Busskortet gäller för ett helt läsår, dock med uppehåll i giltigheten för jullovet. I övrigt är giltigheten för kortet.

  • Höstterminen 13 augusti - 21 december 2018
  • Vårterminen 7 januari -18 juni 2019

Under terminerna gäller busskortet helgfria vardagar mellan kl. 03:00 och kl. 20:00. Sista resan måste påbörjas senast kl. 20:00. Vid byte gäller detta sista delresan. Kortet gäller även på lov under terminstid.

Beräkning av färdväg

Resebidrag beräknas mellan bostaden (folkbokföringsadressen) och skolan. Vid beräkning av färdvägen gäller kortaste vägen. GraphHopper kartor används för att beräkna ut en cykelväg från bostaden till skolan.

För utbildningar som har timmar förlagda till annan skolbyggnad an huvudbyggnaden ska beräkning av färdväg göras från den skolbyggnad där huvuddelen av timmarna, mer än halva tiden, ar förlagda.

Stulna, borttappade eller skadade kort

Anmäl förlust eller skada till skolan som tillhandahåller ett nytt kort mot en avgift av 300kr.

Om kortet inte har någon yttre påverkan och sluta fungera kan eleven byta ut det utan kostnad.

Avbrutna eller ej påbörjade studier, flyttning

Om Du inte längre uppfyller villkoren för resebidrag, är Du skyldig att lämna tillbaka det terminskort Du erhållit eller den kontantersättning Du fått för återstående tid.

Om Du fått terminskort/pengar på grund av att Du i ansökan lämnat medvetet vilseledande uppgifter skall erhållet bidrag återlämnas.

Relaterad information

Kontakt

Polhemskolan

Besöksadress: Trollebergsvägen 41, Lund
Telefon reception: 046-359 73 10

Öppettider reception: vardagar 08–15

Polhemskolan

Adress
Trollebergsvägen 41
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 73 10
Öppen skoldagar 08.00-15.00

E-post
polhemskolan@lund.se

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider