Färdvägen, bidragsformen och giltighet

Huvudregeln ar att resebidraget utgår i form av ett reskort.

Bidragsformen, färdvägen och giltighet
Huvudregeln ar att resebidraget utgår i form av Skånetrafikens reskort laddat med en skolbiljett. Ditt reskort ska du behålla i 3 år.

Giltighet
Skolbiljetten gäller för fritt resande inom Skåne dygnet runt på vardagar hela läsåret, inklusive alla lov, röda dagar som infaller på en vardag dock inte sommarlovet.

Kontantbidrag
Ansöka du om kontantbidrag erhålls kortets värde minus moms. Kontantbidrag uppgår till 3 275 Kr.

Tilläggsbidrag
Elev som har mer an 6 km enkel väg till närmsta busshållplats är berättigad till ett tilläggsbidrag.

Tilläggsbidraget uppgår till 326 kronor/månad (ht = 4 månader och vt = 5 månader).

Beräkning av färdväg
Resebidrag beräknas mellan bostaden (folkbokföringsadressen) och skolan. Vid beräkning av färdvägen gäller kortaste vägen. GraphHopper kartor används för att beräkna ut en cykelväg från bostaden till skolan.

För utbildningar som har timmar förlagda till annan skolbyggnad an huvudbyggnaden ska beräkning av färdväg göras från den skolbyggnad där huvuddelen av timmarna, mer än halva tiden, ar förlagda.

Stulna, borttappade eller skadade kort
Anmäl stöld, förlust eller skada till skolan som tillhandahåller ett nytt kort mot en avgift på 180 kr.

Om kortet inte har någon yttre åverkan men slutar fungera kan eleven byta ut det utan kostnad.

Avbrutna eller ej påbörjade studier, flyttning
Om Du inte längre uppfyller villkoren för resebidrag, är Du skyldig att lämna tillbaka det reskort Du erhållit eller den kontantersättning Du fått för återstående tid.

Om Du fått resebidrag på grund av att Du i ansökan lämnat medvetet vilseledande uppgifter skall erhållet bidrag återlämnas.

 

Relaterad information