PLUS i Kemi

Alla Polhemselever som har frågor om kemi är välkomna till Kemi+!

Läsåret 2020/21

OBS! Under perioder med distansundervisning gäller särskilda tider och platser för PLUS-aktiviteterna!

All information om detta läggs på vklass, i flödet samt i nyhetsbrevet till elever och vårdnadshavare som publiceras varje måndag på vklass.