PLUS i Matte och Fysik

Få hjälp med läxläsning och problemlösning, extra genomgångar och möjlighet att prata om ämnet med en erfaren lärare.

Läsåret 2020/21

Under läsåret kan du få hjälp i

Matte/Fysik

Period 1: fr.o.m vecka 35 på tisdagar kl.16:00-17:00 i sal 1004

Matte

Period 1: fr.o.m. vecka 37 på onsdagar kl. 15:30-16:30 i sal 1204

 

Ingen närvaroplikt (man får gå när man har fått hjälp)!

Ingen förhandsanmälan!

Välkommen!