PLUS i Matte och Fysik

Få hjälp med läxläsning och problemlösning, extra genomgångar och möjlighet att prata om ämnet med en erfaren lärare.

Läsåret 2020/21

OBS! Under perioder med distansundervisning gäller särskilda tider och platser för PLUS-aktiviteterna!

All information om detta läggs på vklass, i flödet samt i nyhetsbrevet till elever och vårdnadshavare som publiceras varje måndag på vklass.