Elevs ledighet för enskilda angelägenheter

Gymnasieskolan har närvaroplikt för sina elever.

För att du ska få rätt till studiehjälp och studiemedel krävs heltidsstudier. Heltidsstudier förutsätter kontinuerligt deltagande i undervisningen.

Närvaro krävsför att eleven ska kunna inhämta, och redovisa, den kunskapen som behövs för att uppnå de uppsatta målen för utbildningen. Det är också en förutsättning för att läraren ska kunna göra en riktig och rättvis bedömning av elevens kunskaper.

I speciella fall kan kortare ledighet för enskilda angelägenheter beviljas.

Skriftlig ansökan

Ledighet ska alltid sökas i god tid, minst en vecka innan, och på särskild blankett som du hittar via länken här nedanför samti Vklass eller i receptionen.

Personlig kontakttas i förvägmed mentor vid ledighet mindre än3 dagar och med biträdande rektor för mer än3 dagar. Skolan är restriktiv med att bevilja ledigheter. Ansökan ska lämnas till mentor.

Om en begärd ledighet beviljas förutsätter skolan att elev och vårdnadshavare är införstådda med:

  • att varje elev ska ta personligt ansvar för sina studier och studieresultat.
  • villkoren för bedömning och betyg
  • att undervisningspass som eleven går miste om på grund av den begärda ledigheten får inhämtas helt på egen hand.

Relaterad information

Kontakt

Polhemskolan

Besöksadress: Trollebergsvägen 41, Lund
Telefon reception: 046-359 73 10

Öppettider reception: vardagar 08–15