Utbyte med Greifswald

Språkutbyte med Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium i Greifswald.

Under mer än 15 år har Polhemskolan haft ett språkutbyte med en gymnasieskola i Lunds vänort Greifswald. Många elever i Greifswald läser svenska som andra språk, och elever på Polhem som valt att läsa tyska steg 4 har möjlighet att delta i utbytet.
Utbytet innebär att elever under en vecka bor hemma hos varandra, får delta i skolvardagen, deltar i gemensamma aktiviteter och får på så sätt inblick i vardagslivet. Under utbytesveckan i Tyskland kommer de svenska eleverna att besöka Berlin.

Relaterad information

Kontakt

Polhemskolan

Besöksadress: Trollebergsvägen 41, Lund
Telefon reception: 046-359 73 10

Öppettider reception: vardagar 08–15

Polhemskolan

Adress
Trollebergsvägen 41
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 73 10
Öppen skoldagar 08.00-15.00

E-post
polhemskolan@lund.se

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider