Den nya sortens elevkår

Polhemskolan är idag en av Sveriges största gymnasieskolor med över 2500 elever som dagligen passerar förbi i korridorerna. För den snabbtänkte innebär detta att det bland dessa elever finns tusentals olika idéer, viljor, tankar och förverkliganden. Detta är något som vi inom elevkåren vill försöka ta till vara på, på absolut bästa sätt.

Polhems elevkår är helt fristående och består av elever som är engagerade och har stor drivkraft inom vitt skilda områden. Den främsta målsättningen är att erbjuda en elevkår som främjar en god skolanda, tar till vara varje elevs intressen och gör skoldagen trevligare.

Organisation

Elevkåren består av olika utskott med olika inriktningar och ansvarsområden. Varje utskott har en ordförande som fungerar som en länk mellan utskottet och elevkårsstyrelsen som är det beslutande organet i elevkåren.

Som nybliven elev på Polhemskolan är man mer än hjärtligt välkommen att bli en del av ett befintligt utskott i elevkåren eller varför inte starta upp ett nytt utskott som behandlar just det som du eller dina vänner uppskattar?

Är du intresserad av elevkårsarbete eller av att starta upp ett helt nytt utskott, tar du kontakt med oss för att få ett godkännande av utskottets verksamhet, vilket i princip innebär att man följer de bestämmelser och stadgar som finns för elevkåren.

Du har tre spännande år framför dig och vi är övertygade om att du kommer att få många vänner, otaliga erfarenheter och ovärderliga minnen för livet. Polhemskolan och Elevkåren erbjuder tillsammans fantastiska möjligheter som vi hoppas att du kommer att ta till vara på under din studietid hos oss.

Så tag chansen till att få alla möjligheter att utvecklas, leda engagerade människor till nya bedrifter, förverkliga storslagna projekt och få vänner för livet.

Du hittar oss i byggnad 5 där vi har vårt mötesrum. Du kan också mejla oss påpolhemskolanselevkar@gmail.comeller direkt kontakta någon i styrelsen:

Edwin Evans SA16B, Oliver AlmströmTE17F, Eric Lundahl TE17F, Fredric Labani EK17id och Tage Jergmo TE16F.

Varmt välkommen!

Relaterad information

Kontakt

Polhemskolan

Besöksadress: Trollebergsvägen 41, Lund
Telefon reception: 046-359 73 10

Öppettider reception: vardagar 08–15

Polhemskolan

Adress
Trollebergsvägen 41
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 73 10
Öppen skoldagar 08.00-15.00

E-post
polhemskolan@lund.se

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider