Försäkringsinformation för europaelever

Lunds kommuns elevolycksfallsförsäkring gäller så länge man är inskriven som elev på programmet. Hela året, hela dygnet.

Inga geografiska begränsningar, ingen självrisk. Observera dock att det är en ren olycksfallsförsäkring och ingen sjukförsäkring.

Lunds kommuns reseförsäkring gäller vid skolresor samt resor för praktik i in- och utland. Däremot inte vid studier i utlandet och vanliga hemförsäkringar gäller i regel bara under 45 dagars utlandsvistelse.

Eleverna är i viss mån försäkrade via utlandsskolorna. Det är ändå nödvändigt att teckna en vanlig reseförsäkring för tiden i Europa. Många försäkringsbolag tillhandahåller försäkringar för elever som ska plugga utomlands. Kolla först med ert hemförsäkringsbolag.

Glöm inte att beställa det Europeiska Sjukförsäkringskortet via Försäkringskassans hemsida.

Observera att det endast gäller den offentliga sjukvården i samtliga EU/EES-länder. 

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.