Elevolycksfallsförsäkring

Ditt barn är försäkrat om något skulle hända i skolan eller förskolan. Läs mer om försäkringarna här nedanför.

Försäkringsgivare: Länsförsäkringar Skåne
 
Avtalstid: 2015-05-01 - 2019-12-31

Försäkringen omfattar:

  • elever i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan samt fritidsverksamhet (hela året, hela dygnet)
  • personer placerade i familjehem, stödfamilj, kontaktfamilj samt enligt LSS med mera (hela året, hela dygnet)
  • elever i kommunal vuxenutbildning samt vissa personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/arbetsträning/praktik (endast skol/verksamhetstid)

Försäkringen omfattar såväl kommunala skolor som friskolor samt elever från Lund som går i skolan i annan kommun. Observera att det är målsman som ansvarar för att personskada anmäls till försäkringsbolaget.

Skadeanmälan

Skadeanmälan för skador som inträffat efter den 1 maj 2015 ska ske till:
Länsförsäkringar Skåne
Telefon:
 042-633 91 37 Klockan 08.00-16.00
E-post: personskadeavdelningen@lansforsakringar.se

Avtalsnummer

2810893 

Självrisk

Ingen självrisk

Mer information

Namn: Hans C Pettersson, försäkringssamordnare, Lunds kommun
Anknytning: 8464
E-post: hans.c.pettersson@lund.se

Mer information om försäkringen finns att läsa under nedanstående länkar.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.