Elevhälsans specialpedagogiska insats

Uppdragsbeskrivning: Specialpedagog på Polhemskolan

Specialpedagogens uppdrag vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Specialpedagogens uppdrag är att arbeta skolutvecklande genom ett hälsofrämjande och förebyggande samarbete med elevhälsopersonal, arbetslag, skolledare, elever och vårdnadshavare.

Öppna och läs hela texten "Uppdragsbeskrivning: Specialpedagog på Polhemskolan" via länken här nedanför.

 

Kontakt

Polhemskolan

Besöksadress: Trollebergsvägen 41, Lund
Telefon reception: 046-359 73 10

Öppettider reception: vardagar 08–15