Skolpsykolog

Elevhälsans psykologiska insats, skolpsykolog.

Skolpsykologen arbetar huvudsakligen med utredningar av elever med någon form av inlärningsproblematik. Kontakt med skolpsykologen förmedlas via kurator, skolhälsovården eller specialpedagogerna.

Relaterad information

Kontakt

Polhemskolan

Besöksadress: Trollebergsvägen 41, Lund
Telefon reception: 046-359 73 10

Öppettider reception: vardagar 08–15