Kurator

Elevhälsans sociala insats, kurator.

Skolkurator arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser med syftet att skapa en lärandemiljö där alla elever ges förutsättningar att nå kunskapsmålen och utvecklas emotionellt och socialt. Skolkurator arbetar med psykosociala insatser direkt riktade till enskilda eller grupper av elever och tillför den psykosociala kompetensen i skolans elevhälsoarbete.

Skolkurator genomför yrkesmässiga samtal som till exempel stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal liksom rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och ibland föräldrar. Kurator utgår från dina behov och samtalar om det som känns viktigt för dig, utan någon plikt att föra journal.

Kuratorerna hittar du i byggnad 3 och 7 måndag-fredag kl 08.00-16.00 eller efter överenskommelse.

Relaterad information

Kontakt

Polhemskolan

Besöksadress: Trollebergsvägen 41, Lund
Telefon reception: 046-359 73 10

Öppettider reception: vardagar 08–15

Polhemskolan

Adress
Trollebergsvägen 41
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 73 10
Öppen skoldagar 08.00-15.00

E-post
polhemskolan@lund.se

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider