Elevhälsan

.

Elevhälsan omfattar

  • medicinska (skolhälsovården)
  • sociala (kurator)
  • psykologiska (skolpsykolog) och
  • specialpedagogiska kompetenser

Läs mer om respektive kompetens via länkarna i vänsterkanten.