Databaser

Här hittar du länkar till skolans databaser:

härta-tangentbord

Alex författarlexikon  Om författare, genrer och epoker, innehåller även recensioner.

Artikelsök Tidnings- och tidskriftsartiklar från år 1979 och framåt, delvis i fulltext.

Britannica Online  Uppslagsverk samt hänvisningar till både webbsidor och artiklar.

EBSCO  Vetenskaplig databas som innehåller artiklar och tidskrifter inom alla ämnen. 

Historiebiblioteket Här finns grundläggande och avancerade texter, kartor och tidslinjer.

Landguiden Fakta om världens länder.

Mediearkivet/Retriever Tidnings- och tidskriftsartiklar i fulltext.

Nationalencyklopedin Uppslagsverk inklusive Norstedts ordböcker och UR:s faktafilm.

Kontakt

Polhemskolan

Besöksadress: Trollebergsvägen 41, Lund
Telefon reception: 046-359 73 10

Öppettider reception: vardagar 08–15

Polhemskolan

Adress
Trollebergsvägen 41
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 73 10
Öppen skoldagar 08.00-15.00

E-post
polhemskolan@lund.se

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132