Databaser

Här hittar du länkar till skolans databaser:

härta-tangentbord

Alex författarlexikon  Om författare, genrer och epoker, innehåller även recensioner.

Artikelsök Tidnings- och tidskriftsartiklar från år 1979 och framåt, delvis i fulltext.

Britannica Online  Uppslagsverk samt hänvisningar till både webbsidor och artiklar.

EBSCO  Vetenskaplig databas som innehåller artiklar och tidskrifter inom alla ämnen. 

Historiebiblioteket Här finns grundläggande och avancerade texter, kartor och tidslinjer.

Landguiden Fakta om världens länder.

Mediearkivet/Retriever Tidnings- och tidskriftsartiklar i fulltext.

Nationalencyklopedin Uppslagsverk inklusive Norstedts ordböcker och UR:s faktafilm.

Kontakt

Polhemskolan

Besöksadress: Trollebergsvägen 41, Lund
Telefon reception: 046-359 73 10

Öppettider reception: vardagar 08–15