Uthämtning av slutbetyg i årskurs 3

11 juni, 2020

Eftersom slutbetyg är en värdehandling kan vi inte skicka dessa per post till de elever som inte personligen, eller via ombud, hämtat slutbetyget på avslutningen den 12 juni.

Du måste då personligen eller via ombud hämta värdehandlingen i skolans reception.
Om ombud hämtar ut ett examensbevis eller slutbetyg ska ombudet visa upp både sin egen och elevens fotolegitimation (ID-kort, körkort eller pass).

Undantag görs för de elever som bor utanför Skåne-Blekingeområdet.

Tänk på att skolan har mycket begränsade öppettider under sommaren.