Studentutsläppet 2020 Uppdaterat 14 april 2020

14 april, 2020

Under rådande omständigheter finns det många frågor och få svar. Detta gäller naturligtvis även årets studentutsläpp.

Utspark 2020?

Både Skolverket och Folkhälsomyndigheten har uttalat sig om att det utifrån det rådande läget blir svårt att genomföra ett traditionellt studentfirande.
I Lunds kommuns gymnasieskolor har vi ännu inte fattat beslut i hur frågan ska hanteras. Det är idag inte tillåtet med sammankomster som involverar mer än 50 personer,
utifrån dessa regler blir en traditionell utspark tyvärr svår att genomföra.

 

Däremot vet vi med säkerhet att vi kommer att fira studenten på något sätt, ett sätt som följer myndigheternas rekommendationer.
Frågan kommer nu att tas upp med elevkårerna och elevråden för att diskutera vilka alternativ vi har. Naturligtvis ska våra studenter kunna fira och ta farväl av lärare och kompisar på skolan.

Vi kommer att fatta ett beslut första veckan i maj och då kommer mer information.