Antagningsprov till fysik- och matematikprogrammen

25 maj, 2020

På grund av rådande pandemi har det beslutats att årets antagningsprov till spetsutbildningarna i fysik och matematik ej kommer att genomföras. Höstens antagning kommer att ske enbart utifrån högstadiebetygen. Välkommen att söka!