Österskolan

Välkommen till en liten skola med ett stort hjärta. Österskolan är en enparallellig F–3 skola med cirka 90 elever. Alla vuxna på skolan tar gemensamt ansvar för skolans elever och arbetar för gemenskap och trygghet.

Våra lokaler är nyrenoverade/nybyggda (2015) och väl anpassade till vår verksamhet. Samma lokaler används för undervisning och fritidshem. Förutom skolgården utnyttjar vi ofta lekplatsen och andra grönområden som finns i närheten till lek och utepedagogik.

Så här jobbar vi

Tematisk undervisning

Tematiskt arbete genomsyrar en stor del av vår undervisning och verksamhet. Vi integrerar framförallt ämnena NO, SO, svenska, bild och musik i våra teman. Vi strävar efter att hela tiden sätta elevens grepp om sitt eget lärande i centrum, genom tydliga mål, återkoppling och utvärdering med eleverna. Skolan är Grön Flagg-certifierad och förutsättningarna för utepedagogik är mycket goda.

Ett starkt teamsamarbete

Vi är uppdelade i två arbetslag: F-1 och 2-3, som samarbetar kring eleverna och planeringen av undervisningen. Pedagogerna har ett nära samarbete och tar vara på varandras kompetenser vilket skapar ett öppet och generöst arbetsklimat. Intresset för pedagogisk utveckling är framträdande, liksom drivet att systematiskt pröva nytt, utvärdera och förbättra. Parallellt finns en stor omsorg om eleverna.

Tidiga stödinsatser

Extra stöd för elever sätts in så tidigt som möjligt och under vissa perioder av terminen får elever möjlighet att träna mer intensivt med t.ex. läsning och matematik. Vi har även möjlighet att erbjuda elever att ”läsa med hund”, vilket innebär att en elev under en period får träffa den certifierade läshunden Mira, tillsammans med en pedagog, och läsa högt för hunden. Med hundens hjälp blir läsningen roligare, lättare och mindre kravfylld.

Fritidshem

På Österskolans fritidshem följer vi skolans organisation med samarbete i två arbetslag, där gemensam planering läggs upp. Vi utgår från styrdokumenten och försöker även koppla in skolans pågående tema så att möjlighet till fördjupning finns.

Vi startar alltid fritidsverksamheten med mellanmål och är sedan ute på vår fina skolgård och lekplats. Därefter går vi över till dagens aktiviteter, som är frivilliga. Utöver aktiviteterna har eleverna möjlighet att vara i skolans gymnastiksal, bibliotek, ateljé med mycket mera. Tid för lugn och ro finns för den som behöver koppla av efter en lång skoldag i något av fritidshemmet mysrum.

Ett gott samarbete och personal som arbetar i bägge verksamheterna skapar en helhet och gör att vi alla drar åt samma håll. Alla elever är allas elever.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/osterskolan