Oskarskolan

Oskarskolan

Välkommen till Oskarskolan! Oskarskolan är en skola med förskoleklass till och med år skurs tre på Oscarshem i Lund, nära Lerbäckskolan som erbjuder årskurs fyra och vidare.

På Lerbäckskolan och Oskarskolan står lärandet i fokus. Våra elever får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina erfarenheter och förmågor.

All utbildning utgår från gemensamma styrdokument och bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Genom kollegialt lärande utvecklar vi professionen för högre läroplansuppfyllelse.

Målbilden visar vår gemensamma väg där eleven alltid är i centrum. Vårt utvecklingsarbete följs kontinuerligt upp genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Så här jobbar vi

På Oskarskolan driver vi en skola med hög kvalitet genom att målmedvetet arbeta för att ständigt bli bättre. Vi planerar vår verksamhet noggrant för att skapa kontinuitet i barnens/elevernas lärande, så barnen/eleverna kan utvecklas socialt, emotionellt och kunskapsmässigt.

Glädje och trygghet ska genomsyra vår verksamhet för att skapa en positiv, kreativ, lustfylld och bejakande miljö för lärande. Inom förskola, skola och skolbarnomsorg väcks lusten till ett livslångt lärande. Medskapande, inflytande och kunskap är förutsättningar för att möta framtidens utmaningar.

Från år 4 börjar eleverna på Lerbäckskolan och Oskarskolans elever har slöjd, idrott och musik, samt besöker biblioteket, på Lerbäck.

I all vår verksamhet strävar vi efter att arbeta för en hållbar utveckling med värdegrunden och styrdokument som yttre ramar.

Utvecklingsmål

Skolans målbild visar vår gemensamma väg där eleven är i centrum. Vårt utvecklingsarbete följs kontinuerligt upp genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Prioriterade utvecklingsområden för Lerbäck- och Oskarskolan läsåret 2019/20 är

Värdegrund-trygghet-hälsa, Likvärdig utbildning och Delaktighet och ansvar.

Vi arbetar tillsammans för att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina erfarenheter och förmågor. Alla elever på Lerbäck- och Oskarskolan ska må bra, känna trygghet och trivas i skolan.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/oskarskolan