Våld i nära relationer

Våld i nära relation innefattar allt våld mot närstående, såväl vuxna som barn, även barn som bevittnar våld samt hedersrelaterat våld och förtryck. Våld i nära relation domineras av mäns våld mot kvinnor, och är ett hinder för jämställdhet mellan män och kvinnor.

Hot, våld, kränkningar och förtryck förekommer i alla samhällsklasser och åldersgrupper. Kännetecknande är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka emotionella band till utövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. 

Vid oro eller misstanke om våld

Kontakta Mottagningsenheten eller Sociala jouren, kontaktuppgifter se nedan.

Mer information 

Kerstin Holmberg, samordnare mot våld i nära relationer, kerstin.holmberg@lund.se

Kontakt

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Mån-tors 8-17, fre 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Telefon 046-359 70 10, vardagar 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-post mottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Sociala jouren

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Sociala jouren, Box 1255, 221 05 Lund
Telefon: 046-12 12 99
Telefontider:
Fredagar kl 15-01, lördagar kl 17-01, söndagar kl 17-22

Observera att telefontider kan variera vid storhelger, se under nyheter.

Kriscentrum mellersta Skåne

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Kriscentrum i mellersta Skåne, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: Ringvägen 1B, andra våningen
Telefon: 046-359 50 71
Telefontid: Vardagar 11–12
E-post: kriscentrum@lund.se