Tjejgruppen

Viär en samtalsgrupp för unga tjejer och kvinnor i åldrarna 16–23 år som varit utsatta för olika former av våld (psykiskt, fysiskt eller sexuellt) i en nära relation.

Gruppen är till för att få chans att bearbeta svåra händelser tillsammans med andra med liknande erfarenhet. Att dela tankar och känslor och få kraft att gå vidare i livet.

Våra gruppträffar är kostnadsfria och vi för inga journaler. Det som sägs i gruppen stannar i gruppen. Om du känner dig osäker på om vi är rätt stöd för dig, får du gärna ringa och rådgöra med oss!

Kontakta oss för mer information

Ulrika Svensson
E-post: ulrika.svensson@skane.se

Christina Horstman
Telefon: 046-359 54 71 
E-post: christina.horstman@lund.se

Stödgruppen för våldsutsatta tjejer är ett samarbete mellan ungdomsmottagningen i Lund och Kriscentrum mellersta Skåne. 

Kontakt

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Du kan även besöka öppen mottagning på Kristallen, tisdagar klockan 13-14.30
Telefon 046-359 70 10, vardagar 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-post mottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Sociala jouren

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Sociala jouren, Box 1255, 221 05 Lund
Telefon: 046-12 12 99
Telefontider:
Fredagar kl 15-01, lördagar kl 17-01, söndagar kl 17-22

Observera att telefontider kan variera vid storhelger, se information på lund.se/socialjour

Kriscentrum mellersta Skåne

Socialförvaltningen

Telefon: 046-359 50 71, det går även bra att få kontakt genom att skicka sms till detta nummer 0734-32 58 42
Telefontid: Vardagar 10–12
E-post: kriscentrum@lund.se

Postadress: Socialförvaltningen, Kriscentrum i mellersta Skåne, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Ringvägen 1B, andra våningen