Kriscentrum Mellersta Skåne

Vi arbetar mot våld i nära relationer och är en samtalsmottagning för män, kvinnor, unga och barn. Kriscentrum är till för dig som blivit utsatt för, upplevt eller utövat våld i en nära relation.

Kriscentrum Mellersta Skåne är till för dig som bor i kommunerna Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp och Svalöv.

Vi erbjuder kostnadsfri, individuellt anpassad hjälp, enskilt eller i grupp, i form av:

  • Samtalsstöd
  • Rådgivning
  • Krisbearbetning
  • Skyddat boende

Vi har mångårig erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete. Vi arbetar under sekretess. Journalföring och registrering förekommer inte. Information på andra språk hittar du längre ner på sidan!

Vi stöttar alla våldets aktörer: de som utsatts för våld, vittnen och förövare. Vår särskilda resurs för unga och barn som upplevt våld hemma heter Lysmasken (mer info under grupper nedan).

Grupper

Vår gruppverksamhet är uppdelad så att kvinnor går för sig och män för sig. Och på olika tider! Vi har också en grupp för tjejer 16-23 år som har utsatts för sexuella övergrepp eller annat våld i en nära relation. Tjejgruppen driver vi tillsammans med Ungdomsmottagningen (Region Skåne).

Gruppverksamhet

Hur många samtal kan man få?

Det är upp till dig. Vi har ingen gräns på mängden samtal utan låterbehovet avgöra hur ofta och länge vi träffas.

Är min problematik tillräcklig?

Våld handlar inte bara om fysiskt våld. Läs mer i länken nedan.
Om du ändå känner dig osäker får du gärna ringa oss och rådgöra!

Vad är våld?

Vilken effekt kan några samtal ha?

Kriscentrum har via enkäter frågat de personer som varit på centrat för att få stöd om de upplever någon skillnad - och det gör de. Länk till nyhet om utvärderingen hösten 2018

Mål och uppdrag

Kriscentrum Mellersta Skånes uppdrag är att erbjuda krisbearbetning, rådgivning och samtal. Våra insatser utgår från den sökandes behov. Vid behov av skydd samverkar vi med myndigheter och frivilligorganisationer. Vi ska också sprida kunskap om våld i nära relationer.

Mål för verksamheten

  • Att synliggöra, förebygga och behandla samt att motverka våld i nära relationer.
  • Att verka för ett helhetsperspektiv och att uppnå samverkan mellan myndigheter och organisationer där barnperspektivet och individens behov sätts först.

Mål för individen

  • Att komma ur våldet/sluta använda våld.
  • Att ta kontroll över sin situation.
  • Att bearbeta sina upplevelser för att kunna må bättre.

Här hittar du information om akut hjälp.

Konsultation och utbildning

Vi erbjuder också konsultation och utbildningsinsatser.

Faktaansvarig: Socialförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/kriscentrum

Kontakt

Kriscentrum mellersta Skåne

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Kriscentrum i mellersta Skåne, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: Ringvägen 1B, andra våningen
Telefon: 046-359 50 71
Telefontid: Vardagar 11–12

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se