Hedersrelaterad problematik och hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck har grunden i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. Det drabbar både vuxna och barn, men tar sig uttryck på olika sätt. Hedersrelaterat våld och förtryck kan inte härledas till en specifik religion, region eller kultur.

Vid oro eller misstanke om hedersrelaterat våld

  • Du som känner oro för att du är utsatt av din familj, släkt eller andra kan kontakta socialtjänsten eller elevhälsovården.
  • Du som vill ha stöd och råd kring hedersproblematik och hedersrelaterat våld.

Kontakta Mottagningsenheten på Lunds kommun, kontaktuppgifter se nedan.

Om du misstänker hedersrelaterat våld och vill göra en orosanmälan:

Anmälan om misstanke att ett barn far illa

Fakta om hedersrelaterat våld

  • Kontrollen av flickor och kvinnor är central. Framför allt är kontrollen av flickor och kvinnors sexualitet central och en kollektiv angelägenhet. Det kan räcka med ett rykte för att det ska påverka alla. Flickorna kontrolleras medan pojkarna får till uppgift att ansvara för kontrollen. Det är viktigt att betrakta båda könen som offer i en familj där hedersnormer är rådande. Särskilt sårbara grupper är HBTQ-personer samt personer som har en funktionsnedsättning.
  • Våldet kan ta sig fysiska, psykiska, sociala, materiella, sexuella och latenta uttryck. Den som är utsatt lever ofta med två normsystem och upplever sig inte ha tillgång till majoritetssamhällets rättigheter. I förlängningen handlar begränsningarna om livsval som utbildning, äktenskap och skilsmässa. Våldet är ofta planerat och sanktionerat av fler i familjen.
  • Hedersrelaterat våld och förtryck utgör ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten. Den som är utsatt upplever sig ofta ensam och är rädd både för att stanna kvar i sin familj, men också för att bryta. 

Mer om hedersrelaterade problem på Hedersförtrycks webbplats. 

Mer information

Marina Gensmann, samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck, marina.gensmann@lund.se

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/heder