Valfrihet hemvård, hemtjänst

Vård- och omsorgsnämnden tillämpar valfrihet inom hemvården. Det innebär att du som har beviljats hemvård kan välja vem som ska hjälpa dig.

Du kan välja mellan kommunen och privata utförare. Meningen är att du ska ha ökat inflytande och större valfrihet.

Det är kommunen som beviljar och bedömer behovet av hemvård. Valfriheten gäller både service-, omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser.

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se