Stöd kring matlagning

Du som bor hemma kan få hjälp med maten på många olika sätt. Din hjälp är behovsanpassad. För dig som inte har så stora behov av insatser från hemvården, men ändå behöver något slags stöd när det gäller maten, erbjuds en rad lösningar.

Stödet kan innefatta uppmuntran att ta sig till en matservering där måltiden kan intas i gemenskap och du kan även vid behov få hjälp med ledsagning dit. Om du inte har beslut på ledsagning men ändå vill få sällskap kan möjligen volontärer hjälpa till. Det finns även möjligheten att du själv beställer mat från en lokal restaurang som har utkörning.

Matlagning i hemmet är en annan insats som erbjuds dig som har ett stort behov av hjälp. Med matlagning i hemmet menas en enklare form av matlagning som sköts av hemvårdens personal.

Behöver du stöd med varuinköp kan du läsa mer om det här

Hur söker jag hjälp?

Kontakta en biståndshandläggare för mer information om stöd kring matlagning.

Kontaktuppgifter till biståndshandläggarna

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se