Hjälpmedel

Om du fått en funktionsnedsättning och inte längre klarar att utföra de dagliga aktiviteter som du gjort tidigare, kan du som en del av rehabiliteringen behöva hjälpmedel.

Exempel på hjälpmedel är gånghjälpmedel som till exempel rollator,rullstol, toalettförhöjning, badkarsbräda ochminneshjälpmedel.

Du söker hjälpmedel genom att kontakta den arbetsterapeut eller sjukgymnast som ansvarar för det område där du bor.

Kontaktuppgifter till arbetsterapeuter och sjukgymnaster

Avgift

Hjälpmedel för kommuninvånare är kostnadsfria, men hemsjukvårdsavgift debiteras för bedömning, instruktion, leverans och uppföljning. Avgiften tas ut per ordinationstillfälle.

Vid fel på ditt hjälpmedel

Om det uppstår fel på ditt hjälpmedel skall du genast kontakta dinarbetsterapeut eller sjukgymnast. Ett trasigt hjälpmedel bör inte användas.

Kontaktuppgifter till arbetsterapeuter och sjukgymnaster

Hjälpmedel i samband med planerad operation

I samband med en planerad operation av rygg, höftled eller knäled kan du behöva hjälpmedel. Kontakta då Rehab- och hjälpmedelsenheten på telefon 046-359 65 65, måndag, onsdag, fredag kl. 08.30-10.30.

Återlämning

När ditt behov avhjälpmedel upphör, eller om du flyttar ifrån kommunen, ska de flesta hjälpmedel återlämnas väl rengjort till Lunds kommuns hjälpmedelsförråd. Du hittar kontaktuppgifter till hjälpmedelsförrådet längst ned på sidan.

Rullstol, vårdsäng, personlyft, elryggstöd och arbetsstol hämtas av leverantören. För återlämning i dessa fall, ta kontakt med den arbetsterapeut eller sjukgymnast som ansvarar för det område där du bor.

Kontaktuppgifter till arbetsterapeuter och sjukgymnaster

Ansvarsfördelning

Region Skåne ansvarar för alla hjälpmedel till barn och ungdomar upp till 20 år.För personer över 20 år ansvarar Region Skåne för elektriska rullstolar, kommunikationshjälpmedel, vissa sittanpassningar, vridbara bilstolar samt hjälpmedel vid syn- och hörselnedsättningar.

Här hittar du information om hjälpmedel hos Region Skåne

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/hjalpmedel

Kontakt

Lunds kommuns hjälpmedelsförråd

Besöksadress: Skiffervägen 50 (Gastelyckan)

Se på karta

Öppettider: 
måndag kl. 0912, 1315
fredag kl. 1315

Telefon: 046-359 65 65 
Telefontid: måndag, onsdag, fredag 08.3010.30.
Övrig tid kan du lämna ett meddelande på telefonsvararen.

E-post: voo.hjalpmedel@lund.se

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se