Svanen Hemtjänst

Välkommen till Svanen Hemtjänst – Vi erbjuder dig hemtjänst och hemsjukvård med omtanke!

Vår profil

Vår verksamhet präglas av omsorg, omtanke, respekt och lyhördhet för varje enskild person. Våra insatser är anpassade efter dina individuella behov och önskemål. Därmed är din delaktighet av största vikt i vårt dagliga arbete. Vi lägger stort fokus på kundcentrerad och stärkande hjälpinsatser med socialt stimulerande vardag.

Våra tjänster

Vi erbjuder hemtjänst och hemsjukvård.
Vi utför våra tjänster inom centralorten Lund, Södra Sandby och Dalby.
Vi är verksam alla dagar mellan kl. 07:00 - 22.30.

Vår personal

Vårt arbetssätt genomsyras av professionalitet och ansvarstagande. Svanens värdegrunder garanterar dig att vi alltid bemöter dig med respekt, flexibilitet och samverkar för en säker omvårdnad.

Svanen arbetar efter principen hög personalkontinuitet. Representerade yrkesgrupper sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeuter/sjukgymnast, undersköterskor och vårdbiträden. Personalen har gedigen kompetens inom demens, undernäring, rehabilitering, näringsrikkost för att nämna några.

Personalen bär alltid Svanens ID-brickor och för att säkerställa din trygghet begärs utdrag från polisens belastningsregister.

Tilläggstjänster

Medicinsk fotvård i hemmet – kontakta oss för mer information.

Din möjlighet att välja och påverka

Svanen planerar alltid dina insatser tillsammans med dig efter dina önskemål. Du tilldelas en kontaktperson som du själv väljer. Denne ansvarar för att din hjälp hela tiden är anpassad och ser till att du är nöjd. Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina synpunkter.

Kontakt

Svanen Hemtjänst AB
Drottensgatan 2
222 23 Lund

Huvudkontor 08-717 57 00

Dorit G. Aregai, verksamhetsansvarig
073-643 75 08
dorit@svanenhemtjanst.se

Asmeret (Rene) Rezene, verksamhetschef
070-769 85 35
rene@svanenhemtjanst.se

www.svanenhemtjanst.se

Om du inte är nöjd

Tala i första hand med Svanens personal eller ansvarig för verksamheten.

Du kan också vända dig till Lunds kommun, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 046-359 50 00 (Medborgarcenter)
E-post: klagomalvoo@lund.se

Relaterad information