Snödroppars Hemtjänst AB

Välkommen till Snödroppars hemtjänst!

Vår profil

Snödroppars hemtjänst erbjuder hemtjänst och hemsjukvård, med kundens behov i fokus. Våra tjänster ska utföras med god kvalitet redan från den första kontakten. Vi vill skapa ett långvarigt, nära och professionellt förhållande till våra kunder. För oss är du som kund en del av vårt företag.

Våra tjänster

Vi utför hemtjänst och hemsjukvård i centralorten Lund, Dalby och i Södra Sandby. 
Hemtjänst alla dagar 07.00 – 22.30
Hemsjukvård alla dagar 07.00 – 16.00

Vår personal

Vår personal är flerspråkig och har vård- och omsorgsutbildning. Vår personal består av sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Vi erbjuder kompetensutveckling till vår personal, för att kunna utföra dina insatser på bästa möjliga sätt. Våra insatser ska utföras på ett säkert sätt och där du som kund ska känna dig trygg med oss. Till varje kund utses en kontaktman. Kontaktmannen har en central roll i verksamheten och ansvarar för att samordna arbetet kring dig som kund. Vår personal bär alltid ID-bricka och Snödroppars kläder.

Tilläggstjänster

Utöver de insatser kommunen beslutat om kan du få hjälp med till exempel storstädning, fönsterputs och lättare trädgårdsarbete. Tjänsterna beställs och betalas direkt till oss. Tjänsterna räknas som hushållsnära tjänster och är skattereducerade.

Din möjlighet att välja och påverka

Väljer du oss kommer du att vara en del i planeringen av hur tjänsten ska utföras, efter dina egna behov och önskemål. Vi kommer att utföra insatserna efter dina önskemål med professionalitet och omsorg. Vi utför tjänsterna med hänsyn och respekt för dig.

Kontakt

Snödroppars Hemtjänst AB
Brunnsgatan 20
224 60 Lund

Verksamhetschef
Sundus Sami Abood
076-860 38 73

E-post: sundus-abood@snohemt.com

Enhetschef
Abir Mustafa
073-860 93 02

E-post: abir-mustafa@snohemt.com

Om du inte är nöjd

Tala i första hand med Snödroppars hemtjänst personal eller ansvarig för verksamheten.

Du kan också vända dig till Lunds kommun, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 046-359 50 00 (vx)
E-post: klagomalvoo@lund.se

Relaterad information