Lunds kommun hemvård för seniorer

Vill du ha individuella och flexibla lösningar med ett helhetsperspektiv för din vård, omvårdnad och service så är du välkommen till oss i den kommunala hemvården.

Vår profil

Hemvård, rehabilitering och service för seniorer är det samlade namnet på Lunds kommuns egen organisation för vård och omsorg om äldre. Vi utför alla de insatser du har blivit beviljad av kommunen.Vi har lång erfarenhet av att bedriva vård och omsorg och du kan förvänta dig att bemötas med respekt av personal med god kompetens.

Hemvården samverkar med Lunds träffpunkter för seniorer. Här ges möjligheter till samvaro och en stimulerande vardag.Vi ger bästa möjliga stöd, service och omvårdnad och är det självklara valet för dig som väljer vård med omsorg.

Vår samverkan är din trygghet - dygnet runt.

Kontaktuppgifter

Våra tjänster

Hemvården är indelad i geografiska områden,. I varje område arbetar undersköterskor och vårdbiträden i team med hälso- och sjukvårdspersonal under ledning av en enhetschef. Vi erbjuder service-, omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser dygnet runt. Vissa servicetjänster (städ, tvätt och inköp) utförs vardagar dagtid av en servicegrupp inom varje hemvårdsområde.

Vår personal

Vi låter medarbetarna vara delaktiga och bidra med sitt kunnande för att få en kompetent, engagerad och motiverad personal. Genom kontinuerlig vidareutbildning utvecklas vi tillsammans.Vi eftersträvar mångfald hos vår personal. Våra olikheter ser vi som tillgångar som berikar verksamheten. Allt för att du ska få den hjälp som passar just dig och dina behov.

Tilläggstjänster

Den kommunala hemvården får inte erbjuda dig tilläggstjänster.

Din möjlighet att välja och påverka

Vårt mål är att du ska vara nöjd med kvaliteten på den hjälp du får av oss.Vi beaktar därför så långt det är möjligt när och hur du vill ha din hjälp. En kontaktman utses för att du ska få en personlig, trygg och säker hjälp. Tillsammans gör du och kontaktmannen en plan som beskriver hur du vill ha din hemvård utförd.Vi eftersträvar att du ska få hjälp av samma personal så att vi kan få en bra kommunikation och därmed möjlighet att säkerställa att du blir nöjd.

Hemvårdsområden

Osäker på vilket område du tillhör? Använd vår områdeskarta.

Karta över hemvårdsområden

Dalby

Enhetschef 046-359 67 89

Enhetsadministratör 046-359 82 46

Distriktssköterska 046-359 67 43, 046-359 67 44, 046-359 82 82, 046-359 84 02

Arbetsterapeut 046-359 67 42

Fysioterapeut 046-359 67 39

Genarp

Enhetschef 046-359 67 50

Enhetsadministratör 046-359 39 49

Distriktssköterska 046-359 67 58, 046-359 67 64

Arbetsterapeut 046-359 43 12

Fysioterapeut 046-359 63 94

Järnåkra

Enhetschef 046-359 99 18

Enhetsadministratör 046-359 92 54

Distriktssköterska 046-359 46 18, 046-359 43 36

Arbetsterapeut 046-359 67 41

Fysioterapeut 046-359 49 37

Klostergården

Enhetschef 046-359 66 84

Enhetsadministratör 046-359 63 84

Distriktssköterska 046-359 66 68, 046-359 63 00

Arbetsterapeut 046-359 66 72

Fysioterapeut 046-359 66 64

Laurentii

Enhetschef 046-359 68 62

Distriktssköterska 046-359 51 75, 046-359 51 43

Arbetsterapeut 046-359 51 40

Fysioterapeut 046-359 55 86

Linero

Enhetschef 046-359 49 75

Enhetsadministratör 046-359 55 79

Distriktssköterska 046-359 63 02, 046-359 38 71, 046-359 58 14

Arbetsterapeut 046-359 38 53

Fysioterapeut 046-359 63 05

Norra Fäladen

Enhetschef 046-359 65 66

Enhetsadministratör 046-359 83 39

Distriktssköterska 046-359 65 60, 046-359 65 61, 046-359 65 62

Arbetsterapeut 046-359 65 63

Fysioterapeut 046-359 83 37

Rosen

Enhetschef 046-359 54 07

Enhetsadministratör 046-359 53 51

Distriktssköterska 046-359 67 60, 046-359 67 61

Arbetsterapeut 046-359 67 62

Fysioterapeut 046-359 67 63

Södertull

Enhetschef 046-359 40 07

Enhetsadministratör 046-359 92 54

Distriktssköterska 046-359 76 66, 046-359 68 02

Arbetsterapeut 046-359 66 61

Fysioterapeut 046-359 67 35

Södra Sandby

Enhetschef 046-359 65 29

Enhetsadministratör 046-359 91 66

Distriktssköterska 046-359 67 28, 046-359 67 29

Arbetsterapeut 046-359 67 27

Fysioterapeut 046-359 66 97

Tuna/Thulehem

Enhetschef 046-359 44 75

Enhetsadministratör 046-359 53 51

Distriktssköterska 046-359 55 81, 046-359 63 01

Arbetsterapeut 046-359 54 25

Fysioterapeut 046-359 68 13

Torn

Enhetschef 046-359 83 55

Enhetsadministratör 046-359 83 39

Distriktssköterska 046-359 83 53, 046-359 83 54, 046-359 83 35

Arbetsterapeut 046-359 83 79

Fysioterapeut 046-359 83 38

Veberöd

Enhetschef 046-359 36 16

Enhetsadministratör 046-359 56 15

Distriktssköterska 046-359 67 93, 046-359 67 96, 046-359 42 17

Arbetsterapeut 046-359 67 94

Fysioterapeut 046-359 42 98

Väster team 1

Enhetschef 046-359 54 87

Enhetsadministratör 046-359 56 06

Distriktssköterska 046-359 64 81, 359 64 82, 046-359 42 72, 046-359 42 69

Arbetsterapeut 046-359 56 16

Fysioterapeut 046-359 57 63

Väster team 2

Enhetschef 046-359 51 31

Enhetsadministratör 046-359 55 52

Distriktssköterska 046-359 64 83, 35 64 84, 046-359 42 93

Arbetsterapeut 046-359 56 10

Fysioterapeut 046-359 57 62

Östra Torn

Enhetschef 046-359 55 60

Enhetsadministratör 046-359 35 65

Samordnare 046-359 97 67

Distriktssköterskor 046-359 63 47 43, 046-359 63 10, 046-359 63 11

Arbetsterapeut 046-359 63 03

Fysioterapeut 046-359 63 04

Om du inte är nöjd

Tala i första hand med hemvårdens personal eller områdets enhetschef.

Du kan också vända dig till Lunds kommun, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 046-359 50 00 (vx)
E-post: klagomalvoo@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/hemvardsomraden

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se