Lunds kommun hemvård för personer under 65 år

Lunds kommuns egen utförare av hemvårdsinsatser till personer under 65 år utförs i hela Lunds kommun.

Vår profil

Vi har lång erfarenhet av att bedriva vård och omsorg. Vår personal har god kompetens och vi eftersträvar mångfald hos vår personal. Våra olikheter ser vi som tillgångar som berikar verksamheten.

Våra tjänster

Vårt arbete anpassas efter dina behov och för oss är det viktigt att du får delta i planeringen. Tillsammans med din kontaktman gör ni upp en plan om hur du vill ha din hemvård utförd. Vår engagerade personal vidareutbildas kontinuerligt för att du ska få en så väl anpassad hjälp som möjligt.

Ansök om hjälpmedel

Om du fått en funktionsnedsättning och inte längre klarar att utföra de dagliga aktiviteter som du gjort tidigare, kan du som en del av rehabiliteringen behöva hjälpmedel. Exempel på hjälpmedel är gånghjälpmedel som till exempel rollator, rullstol, toalettförhöjning, badkarsbräda och minneshjälpmedel.

För att söka hjälpmedel kontaktar du arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. 

Kontakt

Adress: S:t Lars väg 44 A, 222 70 Lund

  • Enhetschef 046-359 47 40
  • Samordnare 046-359 52 39
  • Enhetsadministratör 046-359 55 88
  • Distriktssköterska 046-359 40 36
  • Sjuksköterska 046-359 70 18, 046- 359 70 49
  • Arbetsterapeut 046-359 67 07, 046-359 40 68  
  • Sjukgymnast/fysioterapeut 046-359 64 20, 046-359 64 29
  • Sjukgymnast/fysioterapeut 046-359 64 20, 046-359 64 29

I hemvårdsområdet arbetar undersköterskor och vårdbiträden i team. Vi har ett nära samarbete med sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Tilläggstjänster

Den kommunala hemvården får inte erbjuda dig tilläggstjänster.

Om du inte är nöjd

Tala i första hand med hemvårdens personal eller enhetschef. Du kan också vända dig till Lunds kommun, vård- och omsorgsförvaltningen.
Telefon: 046-359 50 00 (Medborgarcenter)
E-post: klagomalvoo@lund.se

Relaterad information