Lunds kommun hemvård för personer med funktionsnedsättning

Hemvård inom Stöd och Aktivering är kommunens egen utförare av hemvårdsinsatser till personer med funktionsnedsättning. Vi utför hemvård i hela Lunds kommun.

Vår profil

Hemvård för personer med funktionsnedsättning vänder sig till personer som är under 65 år när behovet av stöd uppstår. Verksamheten är delad i två delar, Öster och Väster samt hemsjukvård. Vi har lång erfarenhet av att bedriva vård och omsorg och har personal med god kompetens. Vi eftersträvar mångfald hos vår personal. Våra olikheter ser vi som tillgångar som berikar verksamheten. Vi utför alla de insatser som du blivit beviljad av vård- och omsorgsförvaltningens handläggare. Vår målsättning är att ge dig ett gott anpassat stöd.

Våra tjänster

Insatserna bedöms utifrån Individens behov i Centrum (IBIC). Dessa behov kan vara saker som t.ex. berör hemliv, kommunikation, personlig vård, förflyttning, samhällsgemenskap och avlösning.

Hemsjukvård - vi arbetar i hela kommunen och vi finns till hands dagtid hela veckan. Övrig tid tar kvälls- och nattsjuksköterskorna över. Hemsjukvården organiserar den legitimerade personalen, det vill säga sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Vår personal

Vi arbetar efter en helhetssyn med flexibla lösningar på dina behov och vi har ett rehabiliterande synsätt. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med alla insatser inom hemvården och har ett upparbetat samarbete med sjukvårdens olika utförare.

Tilläggstjänster

Den kommunala hemvården får inte erbjuda dig tilläggstjänster.

Din möjlighet att välja och påverka

För oss är det viktigt att du får delta i planeringen av dina insatser och att vi får veta hur du vill utforma dina insatser. Tillsammans gör du och kontaktmannen en plan som beskriver hur du önskar få din hemvård utförd. Handläggaren sätter upp mål som vi tillsammans med dig ska försöka nå genom att du är delaktig i insatserna efter din förmåga.

Kontakt

Hemtjänst

Adress: S:t Lars väg 44 A, Lund

 • Enhetschef väster 046-359 62 86
 • Samordnare väster 046-359 83 23
 • Enhetschef öster 046-359 47 40
 • Samordnare öster 046-359 52 39
 • Enhetsadministratör 046-359 55 88

Hemsjukvård

Adress: S:t Lars väg 44 A, Lund

 • Enhetschef 046-359 64 86
 • Enhetsadministratör 046-359 55 88
 • Distriktssköterska 046-359 40 36
 • Sjuksköterska 046-359 70 18
 • Arbetsterapeut 046-359 67 07, 046-359 40 68  
 • Sjukgymnast 046-359 64 20, 046-359 64 29

Om du inte är nöjd

Tala i första hand med hemvårdens personal eller områdets enhetschef. Du kan också vända dig till Lunds kommun, vård- och omsorgsförvaltningen.
Telefon: 046-359 50 00
E-post: klagomalvoo@lund.se

Relaterad information