Utförare av hemtjänst

Du som är beviljad hemtjänst har rätt att välja vem som ska utföra den. Du kan välja mellan kommunen och privata utförare som har blivit godkända av kommunen. Har du insatser på natten, klockan 22.30 – 07.00, är det alltid kommunen som utför dem, även om du har en privat utförare under dagen.

De här utförarna finns i Lunds kommun

Abello

Agaten hemtjänst

Attendo

Lunds kommun - Hemvård för personer över 65 år

Lunds kommun - Hemvård för personer under 65 år

Meca services

Svanen hemtjänst

Kommunen utför hemtjänst i olika geografiska områden över hela kommunen. Privata utförare får själva välja i vilka områden de är verksamma. Du kan därför bara välja en utförare som finns i ditt område. Privata utförare har också en gräns för hur många timmar hemtjänst de får ge varje månad, vilket kan påverka ditt val.

Vilket område du hör till kan du se här

Så här väljer du

När du har valt utförare fyller du i en valblanketten och skickar den till din handläggare. Handläggaren kontaktar därefter utföraren du valt med en beställning. Sen kommer utföraren kontakta dig för att tillsammans göra upp en plan för ditt stöd.

Du kan alltid byta utförare om du inte är nöjd. Då fyller du i en ny blankett och skickar in på samma sätt.

Blankett för val av utförare

Om du inte väljer

Om du inte kan eller vill välja tillämpas ickevalsprincipen, vilket innebär turordning mellan utförarna i alfabetisk ordning.

Turordning ickevalsalternativ år 2021

Vad kostar det?

Hur mycket du betalar beror på din inkomst och vilka insatser du är beviljad. Du betalar samma avgift oavsett om du väljer kommunen eller en privat utförare.

Avgifterna kan du läsa mer om här

Hemvårdsområden i Lunds kommun