Hemtjänst

Om du behöver stöd för att kunna bo hemma på grund av ålder eller funktionsnedsättning kan du ansöka om det. Stödet du får beror på dina behov och kan till exempel vara stöd med sociala aktiviteter, din personliga hygien, varuinköp eller städning.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om hemtjänst genom att fylla i blanketten nedan. Efter att du har skickat in blanketten kommer du bli kontaktad av en handläggare som tillsammans med dig bokar en tid för hembesök.

Ansökningsblankett

Du väljer själv vilken utförare du vill ha

Om du blir beviljad hemtjänst väljer du själv vem du vill få ditt stöd av. Du kan välja Lunds kommun eller någon av de privata företag som är godkända av kommunen.

Alla utförare hittar du här

Läs mer om:

Stöd med varuinköp

Hemsjukvård och rehabilitering

Avgifter

Hur mycket kostar det?

Information till företag

Företag som vill ansöka om att utföra insatser inom hemvården, ett samordnat uppdrag av hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, hittar villkor och information här.

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/hemtjanst

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se