Fixartjänst

Fixartjänst är en tjänst som finns till för att förhindra fallolyckor i hemmet. Alla som är över 67 år och bor i Lunds kommun kan boka tjänster genom Fixartjänst.

Vi hjälper till med byte av glödlampor, upphängning eller nedtagning av gardiner, montering av brandvarnare, upphängning av tavlor med mera. 

Arbetet utförs av serviceenhetens vaktmästare inom vård- och omsorgsförvaltningen och tjänsten är gratis. Eventuella kostnader för material står du själv för. Du kan boka Fixartjänst max 12 gånger per år.  

Kontakt

Telefon: 046-359 62 62
Telefontid:  måndag - onsdag kl. 10.00-11.30
E-post:fixartjanst@lund.se

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se