Fixar-Malte

Fixar-Malte är en tjänst som finns till för att förhindra fallolyckor i hemmet. Alla som är över 67 år och bor i Lunds kommun kan boka tjänster genom Fixar-Malte.

Vi kan bland annat hjälpa till med att hänga upp eller ner gardiner, byta glödlampor eller montera brandvarnare.

Du bokar genom att ringa kommunen och arbetet utförs av Samhall AB. Besöket kostar 50 kronor och du betalar kontant vid besöket.

Kontakt

Telefon: 046-359 62 62
Telefontid: Måndag – fredag klockan 1011.30
E-post: fixarmalte@lund.se

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se