Stöd i hemmet

Behöver du extra hjälp för att kunna bo kvar hemma? Då kan du ha rätt till stöd från kommunen. Vilket stöd du får beror på dina behov och kan handla om allt från stöd med städning till rehabilitering. Här kan du läsa om några av insatserna du kan ansöka om.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se